Mijn werk zit er nu op bij de Muzehof. Een spannende periode waarbij veel tot stand is gebracht of in de steigers is gezet. (2010-2011)

- De start in 2010 was een fusietraject die bij mijn komst al liep met de Leeuwenkuil. Dit traject werd na een aantal weken afgeblazen toen bleek dat de Muzehof voor een gigantische bezuinigingsoperatie stond. Als zelfrisicodrager zou mogelijk ook de Leeuwenkuil verantwoordelijk kunnen worden voor de wachtgelden. Deze bezuiniging - opheffing van de Muzehof en het geld bestemmen kunsteducatie voor het schoolkinderen in het regulier onderwijs - was al bekend in de Keuzenota die de gemeente Zutphen had uitgebracht als eerste gedachteoefening voor de gemeenteraad, maar werd nog niet echt serieus genomen als voorbode van grote omwentelingen die er aan zaten te komen. [...]

- De realisatie van de GMB-zaal met alle denkbare theaterfaciliteiten voor een zaal van circa 100 bezoekers voor gebruik van podiumpresentaties en integratie in het onderwijs van de Muzehof. Hiermee is een Unique Selling Point verkregen waarmee de "slag" richting meer kostendekkend werken met een pluspakket kan worden ingezet. Met name van de docenten en staf wordt een grote creativiteit verwacht om deze integratie in te passen in bestaande en vooral nieuwe lesvormen.

- De afwerking van de poplokalen, die nog nooit als zodanig gefunctioneerd hebben, zijn in gebruik genomen. Jongeren die de drempel naar de Muzehof nu nog te hoog vinden kunnen i.s.m. jongeren organisaties hun draai gaan vinden in goed geoutilleerde ruimten en mogelijk gebruik maken van popdocenten. Deze ruimten zijn een aanwinst voor Zutphen en veel jongeren die nu geen plek hebben om te repeteren.

- De organisatie van Talentvol Zutphen i.s.m. de Hanzehof. Hierbij realiseerde de Muzehof de eerste pilots op het gebied van coaching t.b.v. podiumpresentaties. Hiervoor werden professionals op dit gebied van buiten de Muzehof aangezocht om deze pilots uit te voeren. Een nieuwe zienswijze die in educatieland steeds meer opgeld doet, waarbij traditionle opleidingen steeds meer aan de markt worden overgelaten en de meerwaarde vooral zit in deze genoemde combinatie. Met de GMB-zaal en de popruimten is een ideale combinatie gerealiseerd voor de hedendaags instituut voor kunsteducatie die een plek zoekt midden in de samenleving.

- Het bouwen en onderhouden van een website voor de interne communicatie op basis van interactiviteit: iedereen kan meedoen, meepraten zelf bedenken en kan zich altijd vergewissen van het laatste nieuws. Een eerste echte oefening voor de Muzehof om zich op het pad van de sociale media te begeven.

- Een intensieve lobby heeft plaatsgevonden om het eerste voorstel van de gemeente Zutphen, opheffing van de Muzehof, van tafel te krijgen, door samenwerking in Zudocku verband en vele fractiebezoeken en gesprekken met politici en stakeholders. Door de vele gesprekken met politici is meer draagvlak en inzicht verkregen wat de Muzehof nieuwe stijl in de toekomst zou kunnen betekenen. Inzet: taakstellend bezuinigingsbedrag, meer draagvlak in de samenleving en ook nog innoveren.

- Een opgave was de staf en administratie weer operationeel te krijgen na een periode van hectische veranderingen met een vooruitblik en ambitie voor een nieuwe toekomst

- Voorbereiding (door mij als voormalig Abecon consultant) van een volledige vernieuwing van de administratiesoftware (Abecon software Course) zodat ingespeeld kan worden op
- de nieuwe eisen t.a.v. alle mogelijke managementrapportages t.b.v. de interne organisatie en budgetovereenkomsten met gemeenten en andere subsidiënten
- efficiency van administratieve processen, met minder of dezelfde mensen veel meer en beter kunnen doen. 
- sterk verbeterde communicatieprocessen voor interne en externe doelstellingen: HRM en CRM

- De basis is gelegd voor een geheel vernieuwde samenwerkingsverband tussen het regulier onderwijs enerzijds en de culturele instellingen en ondernemers anderzijds. Uniek in zijn vorm en met groot draagvlag binnen het onderwijs vanwege de koppeling tussen de competenties, cognitieve ontwikkeling van kinderen en de inzet van creatieve vakken. Hierbij wordt ook ingespeeld op de aflopende convenanten t.a.v. de huidige financiering van de culturele opdracht voor de basisscholen: er blijft veel minder geld in organisatiekosten zitten. De opgave zit wel in het herbestemmen van budgetten, juist ten behoeve van kinderen die anders geen kans krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen.

- Nieuwe projecten zoals Muziek in de Klas i.s.m. EduArt. Daarnaast de boeiende en creatieve samenwerking met EduArt om te komen tot een betere regionale samenwerking te komen t.b.v. het regulier onderwijs. Een model dat ik al gerealiseerd heb in Brabant-Limburg voor de Meander i.s..m. het BISK (Nu de Kunstbalie) waarbij zo'n 65 basisscholen met in totaal circa 13.000 leerlingen worden bereikt vanuit de Meander. Een voorbeeld hoe een instituut midden in de samenleving staat.

- Afronden van verschillende sponsortrajecten met grote sponsoren als het Cultuurfonds, Prins Bernhard Fonds, GMB, Hanzehof met een totaal waarde van €70.000,-

- De Muzehof gaat een fusietraject in met de Hanzehof waarbij de beide organisaties onder een directie zal worden gebracht. Met veel overeenkomst van een eerder traject (Meerpaal) in Dronten dat ik heb meegemaakt kunnen de bezuinigingen worden gevonden in synergie, samenwerking en keuzes t.a.v. de inzet van budgetten voor de samenleving. De eerdere presentatie van een mogelijk samenwerkingsmodel (inhoudelijk) die Rob van Steen en ik gemaakt hebben, is elders (niet meer) op deze website te vinden. Om strategische redenen zal daar een nieuwe directeur voor worden aangezocht nu Rob is vertrokken naar Tilburg en ik voor de duur van 2 jaar het kwartiermakerswerk heb mogen verrichten.

- Last but not least. Er is door mij een beleidsplan geschreven inclusief een uitgebreide financiele bijlage waarin de Muzehof al deze stappen - met o.a. gebruikmaking van de benchmark van de Kunstconnectie - kan uitvoeren. Een handleiding om tot en met 2014 een moeilijke fase te overbruggen en pijnlijke besluiten te kunnen nemen.

In 2016 komt mij ter ore dat mijn overlevings- transitieplan landelijke aandacht heeft gekregen. Opmerkelijk is wel dat anderen - voor eigen gewin - hun eigen naam er onder geschreven hebben. Maar ja. Het gaat niet om hoe het gebeurd. Als het maar gebeurd.

Reacties (0)

There are no comments posted here yet

Laat je reactie achter

  1. Posting comment as a guest.
Bijlages (0 / 3)
Share Your Location